Treptele unirii nottara afis

Treptele Unirii

după turneul european
Regia: Alexandru Mâzgăreanu
Distribuția:
- Emil Boroghină

Muzica: Alexandru Suciu
Scenografia: Dan Adrian Ionescu
Conceptul video: Dan Adrian Ionescu


De la etnogeneza românească până astăzi, trecând prin epopeea luptei pentru independență și pentru uniune, versurile poeților români aleși de Emil Boroghină reprezintă o cunună pe creștetul României eterne.

Spectacolul de poezie Treptele Unirii îşi propune să surprindă sintetic, cu ajutorul creaţiei marilor noştri poeţi, cea mai importantă şi mai de seamă problemă a existenţei poporului român timp de peste două milenii, unitatea lui deplină. Legătura indestructibilă între unitatea de neam şi unitatea teritorială este cea care a asigurat României trăinicia între ţările lumii, a reprezentat cheia existenţei noastre.

Scenariul aduce în prim-plan cele mai semnificative momente ale istoriei noastre naţionale, evoluţia noastră istorică. Marile momente ale istoriei poporului român reprezintă, în fapt, trepte ale făuririi Marii Uniri şi a Statului naţional unitar român.

Recitalul conține fragmente din lirica populară, din poezii de Grigore Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, Duiliu Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu.
 

Coproducţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Naţional Marin Sorescu din Craiova

BILETE DISPONIBILE
In acest moment nu sunt bilete disponibile.
© Copyright Ticket Technologies 2024. Toate drepturile rezervate.